Arriba LEADER, estem preparats?


Xavi Delgado Franco

 La iniciativa LEADER és un programa, ja veterà, d’ajudes europees centrades en el desenvolupament sostenible i reviscolament de zones rurals. Des dels seus començament en la dècada dels 90 del segle passat, LEADER ha estat dotat d’un enfocament participatiu de baix cap a dalt. Una metodologia de treball en la que la població de les zones rurals no sols és beneficiària sinó que també esdevé protagonista en articular-se diferents eines de participació. Els Grups d’Acció Local (G.A.L.) integren agents locals, administració i societat civil presents en un territori LEADER per dissenyar les estratègies locals de desenvolupament i participar també en la tria dels projectes que rebran ajuda. No de bades, LEADER considera tan important aquest enfoc cooperatiu de baix cap a dalt com el propi repartiment de fons. Una metodologia que parteix del convenciment que les zones rurals sols podran sobreviure al despoblament i l’envelliment i a tot el que això comporta si es fa un esforç col·lectiu amb objectius concrets i una estratègia local ben definida.

 Els darrers anys de LEADER a les nostres terres han estat un període poc efectiu, en bona part per la falta de comprensió de la filosofia de la iniciativa per part d’una administració que va optar pel dirigisme i la centralització del programa. Un procés que potser li va llevar complexitat de gestió però que va comportar també la pèrdua de bona part de la capacitat d’adaptació a les realitats locals i del paper de LEADER com aglutinador local. En un moment en que els clústers són considerats com una eina primordial en el desenvolupament territorial, l’administració valenciana va optar per llevar pes i presència al més semblant que tenia a un clúster als nostres territoris rurals: Els G.A.L. – LEADER.

 Ens trobem ara front l’inici d’un nou període de la iniciativa LEADER en terres valencianes, posat ja en marxa el procés de selecció dels nous GAL que articularan a 330 municipis rurals. Toca debatre sobre com han de ser eixos G.A.L…. Continuem deixant bona part del pes decisori en administracions locals o articulem la societat civil i li donem el protagonisme? Com aconseguim incorporar sang nova als G.A.L. per tal d’evitar ser els mateixos de sempre parlant del mateix de sempre a un indret diferent? Són vàlides les agrupacions de municipis que s’han fet fins el moment o hem de crear de noves més ajustades a les diferents realitats? La nova administració l’encapçala una consellera que coneix bé el rural pel seu currículum professional i s’ha sentit ja alguna cosa sobre augmentar participació local i altres temes… però hem de ser conscients que la participació, a banda de la bona voluntat de les administracions, requereix d’una societat civil forta i implicada; una espècie en vies d’extinció en el nostre rural. És el moment de capgirar la situació perquè molts del nostres pobles estan a ja massa poques passes de l’abisme de la despoblació. Aquest LEADER pot ser a molts llocs l’últim amb capacitat d’organitzar i articular la reacció que ens cal per mantenir un rural viu i actiu.

 El dia 8 d’octubre organitzem en Llíria un Fòrum-Debat al que tractarem aquestes i altres qüestions. Esteu tots convidats.

Leave a Comment


Your email address will not be published.