Disponibles els videos i materials del seminari “El paisatge com a bé comú”


El passat abril es va celebrar aquest interessant seminari a l’Ateneu Popular de 9 Barris (Barcelona). L’acte es va presentar com:

La idea de bé comú reapareix avui amb més força que mai i la seva reaparició no es pot deslligar ni del desig cada cop més estès d’assajar noves formes de govern dels llocs, ni de la reivindicació cada cop més punyent d’una nova cultura del territori. L’Observatori del Paisatge de Catalunya, sempre amatent als temes d’actualitat i de gran rellevància social, es proposa amb aquesta jornada contribuir a aquest debat tot reflexionant sobre un dels béns comuns més evidents i, alhora, més desapercebuts: el paisatge. Què implica realment considerar el paisatge com a un bé comú? Ho debatrem el 10 d’abril de 2015 a l’Ateneu Popular 9 Barris de Barcelona, un centre sociocultural de gestió comunitària d’un barri de Barcelona que entén l’acció cultural i artística com a autèntiques eines de transformació social i territorial.

Ponents: Ugo Mattei, Marina Garcés, Raül Romeva i David Bravo.

Els interessats en consultar els materials resultants de la jornada i els videos de les intervencions els tenen disponibles en aquest enllaç.

Leave a Comment


Your email address will not be published.