ARCHIVES FOR: OCTUBRE 2016Ajudes al cooperativisme i l’economia social (Gen. Valenciana)

S’ha publicat l’ORDRE 23/2016, de 27d’octubre, de la Conselleriad’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen...


Ajudes a la industrialització (Gen. Valenciana)

S’ha publicat l’ORDRE 22/2016, de 27 d’octubre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la...
Ajudes per a la restauració de bens mobles, immobles i edificis per activitats musicals (Dip. València)

S’han publicat les següents convocatòries: Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre l’aprovació definitiva de les normes reguladores...


Sotmés a informació pública l’avantprojecte de Llei de l’Horta de València

S’ha publicat al DOCV nº7889 de 6 d’octubre de 2016 la informació pública de l’avantprojecte de llei de l’Horta...