Ajudes al cooperativisme i l’economia social (Gen. Valenciana)


S’ha publicat l’ORDRE 23/2016, de 27d’octubre, de la Conselleriad’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les ajudes per al foment de les empreses cooperatives i de les societats laborals, i de l’ocupació en aquestes, a la Comunitat Valenciana.

Leave a Comment


Your email address will not be published.