Ajudes a la informació en l’ambit de la Política Agrícola comú (Unió Europea)


S’ha publicat la convocatòria de propostes «Ajuda per a mesures d’informació en l’àmbit de la política agrícola comuna (PAC)» per 2017 (2016 / C 401/09) Més informació al DOUE C401 de 29/10/2016.

Leave a Comment


Your email address will not be published.