Projectes “T’AVALEM” d’ocupació-formació juvenil (Gen. Valenciana)


Bases reguladores dels projectes T’Avalem en desplegament del programa mixt d’Ocupació-Formació Garantia Juvenil. http://www.dogv.gva.es/datos/2016/11/08/pdf/2016_8791.pdf

Leave a Comment


Your email address will not be published.