Presentació / Presentación

120px-Senyera_Valenciana_simplificada_2x3.svg  El Centre Rural d’Informació Europea és una associació sense ànim de lucre que es va constituir l’any 1995, fruit de la reflexió d’un grup d’entitats implicades en el desenvolupament del medi rural valencià.

Una de les conclusions d’aquesta reflexió indica la necessitat de la informació com a instrument imprescindible per a la participació de la població rural en el seu propi desenvolupament, a més d’element fonamental per a una veritable igualtat d’oportunitats dels seus habitants en comparació amb la societat urbana. A partir d’aquest moment s’inicia el procés per a la creació d’un Centre d’Informació Rural .

El CRIE persegueix a banda d’altres objectius, tots els relacionats amb:

  • Estimular el debat i l’intercanvi.
  • Ser lloc de trobada de persones, idees, iniciatives, col·lectius.
  • Dinamització d’iniciatives i processos conjunts i creatius per al medi rural.

120px-Bandera_espana   El Centro Rural de Información Europea es una asociación sin ánimo de lucro que se constituye en el año 1.995 fruto de la reflexión de un grupo de entidades implicadas en el desarrollo del medio rural valenciano.

Una de las conclusiones de esta reflexión señala la necesidad de la información como instrumento imprescindible para la participación de la población rural en su propio desarrollo; así como elemento fundamental para que pueda llegar a darse una verdadera igualdad de oportunidades en el medio rural, y de sus habitantes con respecto a la sociedad urbana. A partir de este momento se inicia el proceso para la creación de un centro rural de información.

El CRIE persigue además otros objetivos, todos relacionados entre sí:

  • Estimular el debate y el intercambio.
  • Ser lugar de encuentro de personas, ideas, iniciativas, colectivos.
  • Dinamización de iniciativas y de procesos conjuntos y creativos para el medio rural.