120px-Senyera_Valenciana_simplificada_2x3.svg  Entre 1998 i 2002 el CRIE va publicar la revista Ruralia dedicada a analitzar i divulgar temes d’actualitat  i d’interès pel medi rural valencià i a donar a conèixer el propi territori. Amb el temps Ruralia es va convertir en un referent per molts. Ací podeu descàrregar en format PDF els seus 11 nos.


120px-Bandera_espana  Entre 1998 y 2002 el CRIE publicó la revista Ruralia dedicada a analizar y divulgar temas de actualidad y de interés para el medio rural valenciano y a dar a conocer el propio territorio. Con el tiempo Ruralia se convirtió en un referente para muchos. Aquí podéis descargar en formato PDF sus 11 nos.

Nº1, Tardor/Otoño de 1998.

Nº2 Hivern/invierno de 1999.

Nº3 Primavera de 1999.

Nº4 Estiu/Verano de 1999.

Nº5 Tardor/Otoño de 1999.

Nº6 Hivern/invierno de 2000.

Nº7 Primavera de 2000.

Nº8 Estiu/Verano de 2000.

Nº9 Hivern/invierno de 2001.

Nº10 Estiu/Verano de 2001.

Nº11 Hivern/invierno de 2002.